NÊN CHẠM VÀO TRANG WEB: XE TAI ****FENG
http://xetaitruonglong.com/pictures/products/XE%20TAI%20****FENG%20L315%20HOANG%20HUY%20HOANG%20GIA%20NHAP%20KHAU%20%282%29.jpg
TỔNG ĐẠI LƯ XE TẢI ****FENG...